Cảm biến cảm ứng IFM – Dòng sản phẩm hoàn chỉnh

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của IFM, xin giới thiệu các dòng sản phẩm hoàn chỉnh, một trong các dòng cảm biến cảm ứng của IFM
Cảm biến cảm ứng  IFM – Dòng sản phẩm hoàn chỉnh
 Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Phát hiện đáng tin cậy do dung sai cảm biến thấp
Giảm dung lượng lưu trữ do phạm vi ứng dụng rộng