Cảm biến chân không IFM – Cảm biến xả với màn hình

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của IFM, xin giới thiệu các dòng sản phẩm cảm biến xả với màn hình, một trong các dòng cảm biến chân không của IFM
Cảm biến chân không IFM – Cảm biến xả với màn hình
Phát hiện mức điểm với đầu ra tương tự / chuyển mạch
Độc lập với độ dẫn điện và điện môi của môi trường
Tế bào đo gốm có độ chính xác cao với độ ổn định lâu dài
Đặc biệt cho việc sử dụng trong các ứng dụng vệ sinh
Kết nối quá trình xả với nhiều bộ điều hợp quá trình thường được sử dụng rộng rãi