Cảm biến chân không IFM – dòng sản phẩm hoàn chỉnh

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của IFM, xin giới thiệu các dòng sản phẩm hoàn chỉnh, một trong các dòng cảm biến chân không của IFM
Cảm biến chân không IFM –  Dòng sản phẩm hoàn chỉnh 
Cảm biến và máy phát có đánh giá tích hợp
Các phiên bản sử dụng trong các ứng dụng vệ sinh
Độ ổn định lâu dài tuyệt vời
Kết hợp đo chân không và áp suất dương trong một đơn vị
Thiết kế hình chữ nhật với màn hình hai màu có thể lập trình