Cảm biến đăng ký Sick

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Sick, xin giới thiệu các dòng cảm biến Đăng ký của Sick.
Cảm biến đăng ký Sick – Model RS10-M111
Kiểm soát đăng ký thực hiện công việc trong các ứng dụng đánh dấu in khó khăn
Dòng cảm biến đăng ký bổ sung cho nhiều cảm biến tương phản của chúng tôi. Là chuyên gia trong việc kiểm soát đăng ký máy in, họ cung cấp giải pháp tối ưu để phát hiện các nhãn hiệu trong điều kiện in khó khăn với độ tương phản cực thấp, bản in nhiều màu phức tạp hoặc ở tốc độ rất cao. Phạm vi cảm biến đăng ký của chúng tôi cũng bao gồm sản phẩm sợi quang được chứng nhận ATEX, đảm bảo các giải pháp an toàn ở các khu vực nguy hiểm (ví dụ: khi sử dụng mực dung môi).
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi