Cảm biến khu vực Autonics – Dòng BW

Liên hệ

Cảm biến khu vực mục đích chung của BW series có khoảng cách cảm biến dài tới 7 m và có sẵn 22 cấu hình khác nhau dựa trên số lượng quang học, sân quang học và kích thước khu vực phát hiện. Với giới hạn chiếu sáng xung quanh là 100.000 lux, các cảm biến có thể hoạt động không có lỗi ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Các chỉ báo LED sáng có mặt trong cả bộ phát và bộ thu, giúp dễ dàng xác định trạng thái hoạt động. Có thể can thiệp can thiệp lẫn nhau với phương thức kết nối master / slave, cho phép nhiều đơn vị được cài đặt liên tiếp.