Cảm biến khu vực Autonics – Dòng BWC

Liên hệ

Cảm biến khu vực loại dầm chéo BWC sử dụng phát hiện phương pháp chùm tia 3 điểm để giảm thiểu khu vực không phát hiện và cung cấp khả năng phát hiện đáng tin cậy. 7 cấu hình khác nhau có sẵn dựa trên số lượng quang học, sân quang học và kích thước khu vực phát hiện. Các cảm biến cung cấp khả năng phát hiện đáng tin cậy ngay cả trong các khu vực có ánh sáng xung quanh cao, lên đến 100.000 lux. Loạt bài này cũng có các chức năng thân thiện với người dùng khác nhau bao gồm chức năng chế độ cài đặt, chức năng phòng ngừa nhiễu lẫn nhau và chức năng tự chẩn đoán.