Cảm biến lưu lượng FIM

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của IFM, xin giới thiệu các dòng cảm biến laser của IFM
Cảm biến laser IFM – Dòng sản phẩm hoàn chỉnh
Phát hiện đáng tin cậy của các đối tượng nhỏ
Căn chỉnh đơn giản do ánh sáng đỏ có thể nhìn thấy
Thiết lập điểm chuyển đổi đơn giản thông qua nút bấm
Cảm biến cho các ứng dụng đặc biệt
Điều chỉnh chính xác tốt bằng các thành phần hệ thống