Cảm biến tiệm cận Autonics – Dòng PS / PSN

Liên hệ

Các cảm biến tiệm cận cảm ứng hình chữ nhật PS / PSN có tính năng chống nhiễu tuyệt vời với một IC cảm biến chuyên dụng được phát triển bởi Autonics. Các kích cỡ khác nhau có sẵn để áp dụng trong các môi trường đa dạng.