Vòi phun Lechler – Vòi phun hình nón

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Lechler, xin giới thiệu các dòng vòi phun hình nón, một trong các dòng vòi phun của Lechler.
Vòi phun hình nón – Đầy
Đầu phun hình nón toàn trục
Các vòi phun hình nón đầy đủ của Lechler có phân bố lỏng đặc biệt đồng đều trên toàn bộ vùng tác động tròn.
Vòi phun hình nón đầy đủ dòng chảy
Ví dụ như vòi phun, đặc biệt thích hợp cho việc phun các mạch chất lỏng có hạn ngạch chất rắn cao hoặc cho các ứng dụng chữa cháy.
Cụm đầu vòi phun