Hiển thị tất cả 26 kết quả

Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ cho quá trình đo lường và tự động hóa công nghiệp. Chúng tôi cung cấp các giải pháp xử lý toàn diện cho lưu lượng, mức độ, áp suất, phân tích, nhiệt độ, ghi âm và truyền thông kỹ thuật số trên nhiều ngành, tối ưu hóa quy trình liên quan đến hiệu quả kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường.
Các sản phẩm:
phân tích
Đo lưu lượng
Cấp độ
Sức ép
Phần mềm
Sản phẩm hệ thống
Nhiệt độ
Công nghệ đo lường