Cảm biến áp suất Endress hauser

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Endress Hauser, xin giới thiệu dòng FMB50 một trong số các dòng cảm biến áp suất của Endress Hauser.
Cảm biến áp suất Thủy tĩnh Endress Hauser – Deltapilot FMB50
Cảm biến áp suất nhỏ gọn với tế bào đo Contite để đo mức thủy tĩnh
Máy phát Deltapilot FMB50 nhỏ gọn với tế bào đo Contite kháng ngưng tụ thường được sử dụng trong quy trình và các ứng dụng vệ sinh.