Bộ chuyển đổi vị trí Gefran

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Gefran, xin giới thiệu các chuyên về bộ chuyển đổi vị trí Gefran.
Bộ chuyển đổi vị trí Gefran: magnetostrictives
Đầu dò tuyến tính tuyệt đối không tiếp xúc đại diện cho một tiến bộ trên máy phát chuyển tuyến tính dựa trên công nghệ chiết áp, và cung cấp hiệu suất cao hơn cho ngày càng phức tạp