Bộ điều khiển Gefran

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Gefran, xin giới thiệu dòng sản phẩm Bộ điều khiển của Gefran.
Bộ điều khiển Gefran:
Tích hợp điện và nhiệt độ điều khiển PID Single & Multiloops Fieldbus
Các gia đình GEFLEX là một giải pháp sáng tạo để kiểm soát nhiệt độ công nghiệp, được thiết kế để cài đặt trên DIN dẫn trong tủ điện.
Một đơn vị nhỏ gọn duy nhất tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ PID, chuyển tiếp trạng thái rắn với tản nhiệt, máy biến dòng và điện áp, đầu vào phụ trợ và kết quả đầu ra, và giao tiếp nối tiếp.
GFX4IR 4 bộ điều khiển PID loop điện cho đèn SWIR, max 80KW
GFX4-IR là một bốn bộ điều khiển vòng độc lập, được thiết kế để quản lý điện năng.