Cảm biến Autonics – Dòng PS/PSN

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Autonics, xin giới thiệu dòng cảm biến tiệm cận PS/PSN của Autonics

Cảm biến tiệm cận Autonics – Dòng PS / PSN

Các cảm biến tiệm cận cảm ứng hình chữ nhật PS / PSN có tính năng chống nhiễu tuyệt vời với một IC cảm biến chuyên dụng được phát triển bởi Autonics. Các kích cỡ khác nhau có sẵn để áp dụng trong các môi trường đa dạng.