Cảm biến IFM – cảm biến áp suất

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của IFM, xin giới thiệu các dòng cảm biến áp xuất của IFM
Cảm biến áp suất – Hai đầu ra chuyển mạch
 Cảm biến và máy phát có đánh giá tích hợp
Đặc biệt cho việc sử dụng trong các ứng dụng vệ sinh
Bảo vệ quá tải tuyệt vời và ổn định lâu dài
Phạm vi đo của -1… 600 bar
Kết nối quá trình biến đổi bằng bộ điều hợp