Công tắc Electro Sensor

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Electro Sensor, xin giới thiệu dòng sản phẩm Công tắc của Electro sensor.
Công tắc Electro sensor
Bên cạch các dòng sảm phẩm về cảm biến, Electro Sensor còn có thêm dòng sản phẩm công tắc Electro Sensor.
Công tắc tốc độ Electro Sensor
Công tắc tốc độ đáng tin cậy, chắc chắn cho các khu vực nguy hiểm
Công tắc tốc độ có nghĩa là tốc độ trục quay, so sánh nó với một hoặc nhiều điểm di chuyển cảnh báo tốc độ / dưới / không thể cài đặt được. Một cảm biến tốc độ trục phát hiện nam châm được nhúng trong một đĩa gắn trên trục. Khi trục quay, các nam châm đi qua được phát hiện trên một khoảng trống không khí như các xung với tần số tỷ lệ với trục RPM. Khi tần số xung (RPM của trục) đi qua phía báo động của ngưỡng điểm hành trình, một rơle tương ứng sẽ tiếp sinh, cho biết báo động.