DSE3 – Van điều khiển tỷ lệ thủy lực Duplomatic

Liên hệ

Van DSE3 là van điều khiển theo hướng điều khiển trực tiếp, CETOP 03, với các cổng tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 4401 (CETOP RP 121H).