Van Điều Khiển Danfoss

Liên hệ

Van điều khiển Danfoss
Được dùng nhiều trong các ứng dụng bán lẻ thực phẩm, điện lạnh công nghiệp và thương mại.
Van điều khiển Danfoss gồm:
Van tiết lưu điện CTR, CO₂ chuyển hóa
Van CTR điện 3 chiều ngăn ngừa đỉnh áp suất trong hệ thống.