Rơ le Arteche

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Arteche, xin giới thiệu các dòng Relay của Arteche.
Relay Arteche
Model:
RJ8R 220 VDC + JN DE IP 10
RF4R 220VDC+FN DE IP 10
BJ8 220VDC+JN DE IP 10/
RD-2SY • • 2 CO • •
RF-4SY • • 4 CO • •
RJ-8SY • • 8 CO • •
RD-2SYDI / RD-2SYV • • 2 CO • •
RF-4SYDI / RF-4SYV • • 4 CO • •
RJ-8SYDI / RJ-8SYV • • 8 CO • •

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi