thiế bị đo lưu lượng endress hauser

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Endress Hauser, xin giới thiệu dòng thiết bị do lưu lượng của Endress Hauser.
Thiết bị đo lưu lượng Endress+Hauser
Gồm:
– Thiết bị đo lưu lượng điện từ (magnetic)
– Thiết bị đo lưu lượng vortex
– Thiết bị đo lưu lượng Coriolis
– Thiết bị đo lưu lượng dạng thermal
– Thiết bị đo lưu lượng dạng siêu âm