Van Kiểm Tra Danfoss

Liên hệ

Van kiểm tra Danfoss: dùng cho hệ thống lạnh thương mại và công nghiệp.
Van kiểm tra Danfoss gồm:
Van kiểm tra lạnh NRV và NRVH. Tối ưu hóa để sử dụng trong các dòng chất lỏng khí hút và khí nóng. Dùng trong các ứng dụng điều hòa không khí để đảm bảo hướng dòng chảy chính xác. Van NRVH được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống mà máy nén được kết nối song song.