Van Tỷ Lệ Danfoss

Liên hệ

Van tỷ lệ Danfoss
Van tỷ lề Danfoss PVG cung cấp số lượng cấu hình gần như vô hạn. Từ các giải pháp cảm biến tải đơn giản đến giao tiếp bus CAN. Đảm bảo điều khiển máy trơn tru.