Bộ chuyển đổi tín hiệu Krohne

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Krohne, xin giới thiệu các dòng bộ chuyển đổi tín hiệu của Krohne.

Bộ chuyển đổi tín hiệu Krohne
Lưu lượng kế điện từ-IFC 300 tín hiệu chuyển đổi
Mã sản phẩm: IFC 300
Bộ chuyển đổi tín hiệu với hiệu suất cao nhất
Chẩn đoán: Quá trình và thiết bị chẩn đoán, kiểm tra độ chính xác
Một chuyển đổi tín hiệu cho tất cả các ứng dụng