Máy phát nhiệt độ Krohne

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Krohne, xin giới thiệu các dòng máy phát nhiệt độ của Krohne.
Máy phát nhiệt độ Krohne
Gồm có Phiên bản gắn bên trên và gắn trên đường ray
Từ các phiên bản tương tự có hiệu quả về chi phí đến các biến thể lập trình kỹ thuật số với các chẩn đoán nâng cao
Thiết kế được chấp nhận về mặt an toàn và SIL2
Để đo nhiệt độ trên một loạt các ứng dụng công nghiệp