Cảm biến dịch chuyển Omron

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Omron, xin giới thiệu các dòng cảm biến chuyển dịch của Omron,
Cảm biến dịch chuyển Omron-Cảm biến đo lường Omron
Những cảm biến này có thể được sử dụng để đo khoảng cách và chiều cao. Một loạt các mô hình có sẵn, bao gồm cả cảm biến Laser, cảm biến LED, cảm biến siêu âm, cảm biến liên lạc, cảm biến dòng xoáy, và nhiều hơn nữa.
Cảm biến đo lường Omron – Cảm biến đo độ chính xác cao