Cảm biến độ nghiêng IFM

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của IFM, xin giới thiệu các dòng cảm biến độ nghiêng của IFM
Cảm biến độ nghiêng IFM
Nhà ở nhỏ gọn và mạnh mẽ
Phạm vi góc rộng
Các loại cảm biến cho đầu ra tín hiệu qua CANbus, như tín hiệu số hoặc tín hiệu tương tự
Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Cảm biến CAN có thể định cấu hình