Cảm biến Electro Sensor

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Electro Sensor, xin giới thiệu dòng sản phẩm cảm biến của Electro sensor.

Cảm biến Electro Sensor

Cảm biến tốc độ Electro Sensor

Cảm biến tốc độ của Electro Sensor cảm giác mục tiêu kim loại màu, bao gồm cả bu lông đầu, ốc vít. Tốc độ trục đầu ra của cảm biến tốc độ thông qua PNP, NPN hoặc 4-20 mA. Dữ liệu đó có thể được sử dụng bởi các cơ sở để giám sát máy móc và thiết bị bảo vệ. Cảm biến tốc độ trục là một khía cạnh cơ bản của giám sát nguy cơ và phải được sử dụng bởi bất kỳ cơ sở nào có trục xoay, tiêu chuẩn và hoạt động trên 115/230 VAC với các đơn vị DC tùy chọn có sẵn.