Cảm biến endress hauser – COS61D

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Endress Hauser, xin giới thiệu dòng COS61D một trong số các dòng cảm biến của Endress Hauser.
Cảm biến oxy kỹ thuật số Oxymax COS61D
Memosens cảm biến oxy quang học cho nước, nước thải và tiện ích
Oxymax COS61D là cảm biến oxy kỹ thuật số hiệu suất cao cung cấp phép đo nhanh, chính xác và không trôi. Nó hỗ trợ quá trình của bạn với bảo trì thấp, tính sẵn sàng cao và dễ dàng xử lý. Lớp huỳnh quang ổn định lâu dài của cảm biến độc quyền chọn lọc oxy (không có nhiễu), đảm bảo đo lường đáng tin cậy nhất quán. Nhờ công nghệ kỹ thuật số Memosens, Oxymax COS61D kết hợp quy trình tối đa và toàn vẹn dữ liệu, đồng thời tạo điều kiện cho việc hiệu chuẩn phòng thí nghiệm đơn giản.