Cảm biến kỹ thuật số nitrat- SAC Viomax CAS51D

Liên hệ

Cảm biến Memosens cho phép đo quang nitrat hoặc SAC trong nước, nước thải và các tiện ích

Viomax CAS51D là một cảm biến thông minh cho phép hoạt động không giám sát trong một loạt các điều kiện xử lý. Chỉ cần nhúng nó vào quá trình và đo lường của bạn. Thiết kế độc đáo của cảm biến là cực kỳ mạnh mẽ và nó cũng là bảo trì thấp nhờ vào chức năng tự làm sạch của nó. Với công nghệ kỹ thuật số Memosens, CAS51D kết hợp quy trình tối đa và toàn vẹn dữ liệu với thao tác đơn giản. Nó cho phép hiệu chuẩn phòng thí nghiệm và đơn giản hóa việc bảo trì dự đoán