Cảm biến tầm nhìn Omron

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Omron, xin giới thiệu các dòng cảm biến tầm nhìn của Omron,
Cảm biến tầm nhìn Omron / Hệ thống máy quan sát
Phân tích hình ảnh để thực hiện kiểm tra xuất hiện, kiểm tra nhân vật, định vị và kiểm tra khuyết tật.
Cảm biến tầm nhìn  – Tầm nhìn
Bộ cảm biến tầm nhìn này cung cấp cả khả năng kiểm tra cao cấp và tốc độ xử lý tuyệt vời.
FH Series
Cảm biến tầm nhìn – Hệ thống PC Vision
Một hệ thống xử lý hình ảnh dựa trên PC dễ dàng tùy biến.