Cầu chì Bussmann

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Bussmann, xin giới thiệu dòng sản phẩm cầu chì của Bussmann.
Cầu chì Bussmann – Cầu chì kích thước điện tử và nhỏ
Thương hiệu Bussmann là tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ mạch trên hơn 50.000 SKU của cầu chì điện và điện tử, cầu chì, khối phân phối điện cũng như các dịch vụ kỹ thuật, đào tạo và thử nghiệm.