Công tắc áp suất Excel instruments

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Excel instruments, xin giới thiệu công tắc của Excel Instruments.
Công tắc áp suất vi sai (Proof thời tiết) EDS
Loại màng
Các tính năng đặc biệt:
Độ chính xác cao
Ss Wetted Parts
Đặt khóa điểm
Độ tin cậy cao
Sàng màng (tùy chọn)