Đầu phát endress hauser

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Endress Hauser, xin giới thiệu dòng ITEMP TMT85 một trong số các dòng đầu phát của Endress Hauser.
Đầu phát nhiệt độ iTEMP TMT85 – Endress Hauser
Chuyển đổi tín hiệu cảm biến thành tín hiệu đầu ra kỹ thuật số tiêu chuẩn hóa cho tất cả các ngành công nghiệp
Độ tin cậy vượt trội, độ chính xác và ổn định lâu dài trong các quy trình quan trọng trên tất cả các ngành. Bộ phát có thể cấu hình không chỉ truyền tín hiệu được chuyển đổi kỹ thuật số từ cảm biến RTD và TC, nó còn truyền tín hiệu điện áp và điện áp bằng cách sử dụng giao tiếp FOUNDATION Fieldbus ™. Tính khả dụng điểm đo cao bằng các chức năng giám sát cảm biến và nhận dạng lỗi phần cứng thiết bị. Tối ưu hóa độ chính xác đo bằng kết hợp bộ cảm biến-máy phát.