Bộ chuyển đổi áp suất Sauter

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Sauter, xin giới thiệu các dòng Bộ chuyển đổi áp suất của Sauter.
Bộ chuyển đổi áp suất vi sai
Model: SDU 101
Cho phép ghi chính xác áp suất ống để tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong các hệ thống thông gió.
Lĩnh vực ứng dụng
Đo các dòng khí nhỏ nhất và chênh lệch áp suất trong các ứng dụng điều hòa không khí và môi trường, cũng như trong các phòng thí nghiệm và các khu vực phòng sạch.