Relay Hengstler

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Hengstler, xin giới thiệu các dòng Relay của Hengstler.
Relay Hengstler

Tiêu biểu Relay 507:
2 change-over contacts
max. 10 A switching & permanent current
Drive is monostable as DC
Max. switching voltage 5 kVeff

Danh mục: , Từ khóa: ,