Rơ le Hengstler

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Hengstler, xin giới thiệu các dòng Rơ le của Hengstler .
Ứng dụng của Rơ le Hengstler
Khi nói đến việc lựa chọn các rơle phù hợp, khả năng và phạm vi sản phẩm của nhà cung cấp là rất quan trọng. Cả hai năng lực thu được từ kinh nghiệm và phổ rộng sản phẩm đã phát triển với yêu cầu của khách hàng của chúng tôi là không thể tách rời thống nhất trong chuyển tiếp HENGSTLER. Các thương hiệu HENGSTLER và KACO đã được các bí mật cho bí quyết hàng đầu thị trường trong công nghệ tiếp sức trong nhiều thập kỷ. Chương trình sản phẩm của hai thương hiệu, được cung cấp cùng nhau từ năm 1996, cung cấp rơle cho việc chuyển đổi dòng từ 10 mA đến 100 A, rơ le với các tiếp điểm được hướng dẫn cưỡng bức tới EN 50205 và rơ le đặc biệt của nhiều loại khác nhau, có rất nhiều rơle HENGSTLER có sẵn và được sử dụng trên toàn thế giới.

Danh mục: , Từ khóa: , ,