Cảm biến Showa Sokki

Liên hệ

ăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Sowa Sokki, xin giới thiệu các Cảm biến của Sowa Sokki.
Cảm biến Showa Sokki / pickup tăng tốc 
Chúng tôi giới thiệu loại cảm biến / áp điện gia tốc / pickup gia tốc của Showa Instrument Co., Ltd.
Mục đích chung loại kích thước siêu nhỏ, 3 loại trục, được xây dựng trong loại khuếch đại của bất kỳ loại cảm biến gia tốc
Model-1332B
Nó là một cảm biến gia tốc đa Loại mục đích chung – Cảm biến gia tốc
năng.
Nó có thể được sử dụng cho một loạt các ứng dụng.