Cảm biến Takuwa

Liên hệ

Đăng Long chuyên nhập trực tiếp và phân phối giá canh tranh, giao hàng toàn quốc các sản phẩm của Takuwa, xin giới thiệu các dòng cảm biến của Takuwa.
Cảm biến Takuwa
Dòng GWD2
Cảm biến dây là để phát hiện một dòng chảy trực tiếp bằng cách cắt một sợi dây được xâu thành chuỗi trong tiết diện ngang của torrent. Tín hiệu được phát hiện có thể được xuất ra thiết bị báo động cảnh báo để biết thông tin sơ tán.
Cảm biến rung cho phát hiện dòng rác